Rozpis ľadu a tréningov

 

Rozpis ľadovej plochy aktuálneho týždňa

od: 08.02.2021 do:14.02.2021

Rozpis ľadovej plochy nasledujúceho týždňa

od: . .2020 do:  .  .2020

Rozpis tréningov

Rozpis Fitness centra / Spinning centra