Informácie 2020/2021

HLAVNÝ TRÉNER KATEGÓRIE:  

¦ Mgr. Igor Marták
   >martak@mshkmzilina.sk 
   >+421 911 320 203

¦ Mgr. Juraj Chovan
   >chovan@mshkmzilina.sk 
   >+421 xxx xxx xxx 


KONZULTAČNÉ HODINY   

¦ každý PONDELOK 09:00 > 10:00 
– pre nahlásenie konzultácie prosíme vopred kontaktovať hlavného trénera kategórie