Informácie 2020/2021

HLAVNÝ TRÉNER KATEGÓRIE:  

¦ Ing. Dušan Barbořák
   >barborak@mshkmzilina.sk 
   >+421 903 374 828

ASISTENT TRÉNER KATEGÓRIE:

¦ Mgr. Lukáš Bačík
   >bacik@mshkmzilina.sk 
   >+421 xxx xxx xxx 

¦  Marián Holák
   >holakm@mshkmzilina.sk 
   >+421 xxx xxx xxx 


KONZULTAČNÉ HODINY   

¦ každá STREDA 17:30 > 18:30 
– pre nahlásenie konzultácie prosíme vopred kontaktovať hlavného trénera kategórie