Informácie 2020/2021

TRÉNERI 6.ŠHT:  

                      


   KONTAKT:                                                KONTAKT:

- mail:   majtanm@mshkmzilina.sk                                                 - mail:   xxxx@mshkmzilina.sk 

- tel. č.: +421 908693487                                                               - tel. č.: +421 xxx xxx xxx


KONZULTAČNÉ HODINY   

¦ každý PONDELOK 10:00 > 11:00 
– pre nahlásenie konzultácie prosíme vopred kontaktovať hlavného trénera kategórie