Fond na podporu športu rozdelil viac ako 1,2 milióna eur

 

V rámci výzvy Fondu na podporu športu určenej na zmiernenie negatívnych dôsledkov prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 bude amatérskym športovým klubom a organizáciám prerozdelených vyše 1,2 milióna eur. Nechýba medzi nimi ani MsHKM Žilina, s. r. o., ktorý obdrží 10 050 eur.

Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok určený na pokrytie časti nákladov, ktoré amatérske športové kluby vynaložili v období od 1. 3. do 31. 12.  2020, sa zapojilo dohromady 428 organizácií , ktoré žiadali spolu 1,742 milióna eur. Správna rada Fondu na podporu športu po vyhodnotení žiadostí napokon rozhodla o prerozdelení sumy 1 253 132 eur, ktorá poputuje 303 amatérskym športovým klubom a organizáciám.

Fond na podporu športu mieni v poskytovaní pomoci na zmiernenie negatívnych následkov stále prebiehajúcej pandémie koronavírusu pokračovať. Momentálne sa finalizujú rokovania fondu s Ministerstvom financií SR, ktorých účelom má byť vyčlenenie ďalších zdrojov zo štátneho rozpočtu na zmiernenie dopadov pandémie na šport. Tieto finančné prostriedky by následne fond prerozdelil oprávneným žiadateľom v rámci ďalších výziev. 

 

PREHĽAD PRIDELENÝCH PROSTRIEDKOV HOKEJOVÝM KLUBOM:

1. MsHKM Žilina, s. r. o. – 10 050,00 eur

2. HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a. s. – 10 000,00 eur  

3. HC SLOVAN Bratislava - mládež – 9 800,00 eur

4. HOBA BRATISLAVA – 9 650,00 eur

5. Hokejový klub Mládež Michalovce – 9 117,00 eur  

6. Hokejový Club KOŠICE – 9 000,00 eur

7. Hokejový klub Iskra Partizánske, o. z. – 7 250,00 eur

8. MHKM Skalica, n. o. – 6 800,00 eur

9. Hokejový klub Brezno – 6 100,00 eur

10. Hokejový klub mesta Zvolen - mládež – 5 900,00 eur

11. HAMIKOVO O. Z. – 5 200,00 eur

12. HK HAVRANI Piešťany – 4 900,00 eur

13. Mládež HC 46 Bardejov – 4 700,00 eur

14. Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o. – 4 450,00 eur

15. Hokejový klub 91 Senica – 4 000,00 eur

16. Hokejová akadémia Slávia Prešov – 3 850,00 eur

17. Mestský hokejový klub Ružomberok – 3 900,00 eur

18. LIBA ACADEMY 11 35539208 – 3 800,00 eur

19. Občianske združenie HK ALTIS ORAVA – 3 450,00 eur  

20. Hokejový klub Spiš Indians – 3 050,00 eur

21. Hockey club Lučenec – 2 500,00 eur

22. Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z. – 2 350,00 eur  

23. Mestský hokejový klub Kežmarok – 1 150,00 eur

24. MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN - 700,00 eur