Doprava na „zimák“ sa opäť skomplikuje

Od pondelka 21. novembra 2022 bude pre motoristov po dobu minimálne 12 mesiacov uzatvorený podjazd pod traťou ŽSR na Kysuckej ulici. Dobrou správou je, že podchod pre chodcov bude pod tzv. viaduktom naďalej otvorený až do sprístupnenia nového podchodu pre chodcov z Národnej na Uhoľnú ulicu.

Obmedzenia v doprave súvisia s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre ŽSR, ktoré realizuje Združenie pod Dubňom. Všetky aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke: https://uzolzilina.sk.

Od pondelka 14. 11. 2022 došlo k zobojsmerneniu Sasinkovej ulice, s čím súvisí aj zmena organizácie dopravy v križovatke a vypnutie cestnej svetelnej signalizácie až po dobu realizácie stavby. Ďalej bude realizovaná úprava vodorovného i zvislého dopravného značenia na ceste I/60 pri vodojeme, čím dôjde k zmene počtu jazdných pruhov, pričom z pôvodných dvoch jazdných pruhov budú tri. Tým sa zabezpečí súvislý pruh s bezkolíznym preradením na Bratislavu.  V širšom centre mesta bude rozmiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré bude vodičov informovať o uzávierke Kysuckej ulice v podjazde a o jednotlivých obchádzkových trasách.

Informácia k organizácii mestskej hromadnej dopravy: 

V súvislosti s plánovanou uzávierkou podjazdu pod železničnou traťou na Kysuckej ulici pripravil Dopravný podnik mesta Žiliny nový cestovný poriadok a obchádzkové trasy pre dotknuté autobusové linky č. 21, 22, 27, 29 a 30. Spoje liniek č. 21, 27, 29 a 30 nebudú zachádzať na zastávku „Kysucká“, ktorá bude obsluhovaná iba vybranými spojmi linky č. 22. Na vytipované spoje linky č. 22, zachádzajúce na zastávku „Kysucká“, bude možné prestúpiť z iných liniek MHD, a to predovšetkým na vybraných prestupných zastávkach – „Hálkova“, „Železničná stanica“ a „Námestie hrdinov“. Dopravný podnik bude sledovať vývoj situácie a navrhnutý cestovný poriadok sa môže časom upraviť a optimalizovať podľa aktuálneho dopytu a prevádzkových a dopravných okolností. Informáciu k organizácii dopravy nájdete aj na stránke: https://www.dpmz.sk/n971/. V prílohe emailu pripájam vizualizáciu obchádzkových trás MHD a cestovné poriadky.

Komplexnú informáciu k organizácii dopravy Slovenskej autobusovej dopravy Žilina nájdete v prílohe e-mailu a na webe: https://www.sadza.sk.